اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی

اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی

سازمان آتش نشانی در حوزه مدیریت پیشگیری و ایمنی کلیه بناهای شخصی ،عمومی اعم از دولتی و یا خصوصی را تحت پوشش قرار می دهد.

هدف از اخذ تاییدیه آتش نشانی ، فراهم کردن محیطی با ضریب امنیت بالا در مقابل پیشگیری با حوادث میباشد. در حوزه ساختمانهای نوساز آتش نشانی کرج ،شرکتهای مجری آتش نشانی را معرفی و با آموزشهای مداوم شرکت های مجری سیستم های اطفا حریق کرج نسبت به بالا بردن سطح اطلاعات پیشگیری و ایمنی آنها اقدام می نماید.شرکتهای پیمانکار أتش نشانی در راستای مشاوره ،نصب ،اجرا و اخذ تاییده از سازمان آتش نشانی کرج اقدام مینمایند. نصب سیستم اعلام حریق و اطفا حریق از اهم فعالیتهای آنان می باشد. توصیه می شود سازندگان عزیز در ابتدای شروع فعالیتهای ساختمان از شرکت های مجری آتش نشانی که دارای تاییدیه آتش نشانی کرج می باشند یک شرکت تاییدیه دار را به عنوان مشاور انتخاب و با توجه به الزامات واستانداردهای اداره آتش نشانی کرج اقدام ساخت نمایند. ابنیه مورد ساخت ساز نیز باید از لحاظ ایمنی، شرایط امن را لحاظ نمایند.

اخذ تاییدیه آتش نشانی کرج منوط به نصب سیستم اعلام حریق ،سیستم اطفا حریق با توجه به میزان تراکم ، سال ساخت و نوع کاربری جواز میباشد.

پایان کار شهرداری پس از استعلام پایان کار آتش نشانی فراهم خواهد شد.

قوانین اجرایی برای شرکتهای مجری آتش نشانی به صورت مکتوب و در قالب دفترچه های آموزشی ارائه شده است هر گونه تخلف از جانب شرکتهای مجری آتش نشانی کرج توسط سازمان بازرسی مورد پیگیری و تعیین تکلیف خواهد شد.

Call Now Button